Начало          
Properties
Inormation Състав на съда
Inormation Органиграма
Inormation Ямболски съдебен окръг
Inormation Съдебна палата
Inormation Указател
Inormation Банкова информация
Inormation Контакти
Inormation Списък вещи лица към Окръжен съд Ямбол за 2019 г.
Inormation Списък съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол мандат 2015-2019 г.
Inormation Прессъобщения
Inormation
Information
Inormation
Contacts
Inormation
Contacts
Inormation
 
 

 

 
     
   
   
 

Inormation Становище от АОП за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП по поръчка "Доставка на природен газ за нуждите на Съдебна палата гр. Ямбол за срок от 3 години"

 
  Inormation Договор за разпределение и снабдяване с природен газ 2016 г.  
  Inormation Решение за откриване на процедура за доставка на природен газ от 06.02.2019 г.  
     
  Inormation Договор за разпределение и снабдяване с природен газ 2019 г.  
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

Министерство на правосъдието
Висш Съдебен Съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Бургаски апелативен съд
Лекс.бг - Българският правен портал
Национален институт на правосъдието


Районен съд Ямбол

Районен съд Елхово

Районен съд Тополовград
 
Ямболски Окръжен Съд 2006© Всички права запазени