Начало          
Properties
Inormation Състав на съда
Inormation Органиграма
Inormation Ямболски съдебен окръг
Inormation Съдебна палата
Inormation Указател
Inormation Банкова информация
Inormation Контакти
Inormation Списък вещи лица към Окръжен съд Ямбол за 2019 г.
Inormation Списък съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол мандат 2015-2019 г.
Inormation Прессъобщения
Inormation
Information
Inormation Дейност
Inormation Отчетен доклад за дейността на съдилищата от Ямболски съдебен окръг за 2018 г.
Inormation Архив
Inormation Декларации
Inormation Обяви и конкурси
Inormation Вътрешни правила
Inormation Профил на купувача
Inormation
Contacts
Inormation Образци на документи
Inormation Обяви за публична продан
Inormation
Contacts
Inormation Насрочени дела
Inormation Постановени съдебни актове
Inormation
 
     
 
  Ямболска съдебна палата  
 
     

ЯМБОЛСКА СЪДЕБНА ПАЛАТА

Всяка сграда има своята история - своето минало и настояще, защото тя е свързана с тези, които са я построили, които я полват и чийто потребности задоволява. В нашия град, за съжаление, останаха твърде малко стари постройки, които създават специфичната атмосфера на Ямбол. Безспорно най-внушителната, монументална сграда е Съдебната палата.
Освобождението от османско робство завари България без нито една съдебна сграда. Всяка една цивилизована нация не може да мине без правосъдна власт. България, макар и със закъснение, включително и по политически съображения, даде външна форма на законност в управлението. По инициатива на демократично настроените юристи, предимно адвокати, на 16.07.1926 г. се учредява фонд "Съдебни сгради", а Народното събрание гласува "Закон за построяване сгради на съдебните места" /Д.В. бр. 83/16.07.1926 г./. Сумите по този фонд се набират от самата правораздавателна дейност на съдилищата, от заплащането на таксите и митата по различните видове дела.
Тази положителна идея практически започва да се реализира след повече от десет години. Тук нашите съграждани са проявили находчивост и борбеност, за да се стигне до решението от 15.09.1937 г. на специално изградения комитет на фонда "Съдебни сгради", начело с министъра на правосъдието, да се построи Съдебна палата в гр. Ямбол. За да се стигне до това решение, когато не са изградени съдебни сгради в такива големи градове като Пловдив, Варна, Сливен и други, е повлиял приносът на ямболските юристи. Проблемът е бил как да се реализира взетото решение за строеж. Управата на общината предоставя за строежа общински парцели в центъра на града срещу бившата земеделска банка. Обявен е търг за построяването, за което съобщава местният в. "Тракиец" /бр. 645 от 28.08.1938 г./. Първоначалната стойност на проекта е била 10 000 000 лв. /по тогавашен курс/. Търгьт е спечелен от двама братя от Трънско. Строежът започва през 1939 г., като основната работна ръка е от нашия град. Редица поръчки се изпълняват от тогавашните ямболски работилници и занаятчии.
Проектът на сградата е на известния по това време талантлив архитект Г. Папазов. Той е бил началник на архитектурната служба при "Фонд съдебни сгради". Сградата на Съдебната палата е завършена през 1940г. за рекордно кратък срок - около година и шест месеца. Постройката е застроена на 1150 кв. м. площ, състояща се от партер и два етажа. Тя е оптимално функционална за предназначението си. Има просторни салони, кабинети за съдиите и канцеларии за различните съдебни дейности, респектиращи съдебни зали с известна акустика, където се провеждат в подобаваща обстановка съдебните процеси, "тайни съвещателни стаи", където съдиите решават присъдите преди да ги произнесат. Всички стаи, кабинети, фоайета са композиционно свързани. Изпълнението на строителните работи е на изключително високо ниво. Всеки, който и сега влезе в Съдебната палата може да се убеди в това което те са сътворили. Дървената ламперия, мозайката и мазилката, облицовката и сега вдъхват внушителен респект. За архитектурата, конструкцията и изпълнението на нашата Съдебна палата определено може да се каже, че тя е най-хубавата съдебна сграда в Южна България за онова време. Специалистите и юристите, които ползуват тази сграда признават, че и сега тя не отстъпва по нито един показател на съвременно построените съдебни палати, а даже ги превишава по своята функционалност и вътрешен респект.
Ямболската Съдебна палата заживява своя пълнокръвен живот след построяването и чрез хората, на които е служила. След бомбардировките над София е дала подслон на Юридическия факултет. В града ни пристигат над 1200 студенти-юристи, 24 професори и 7 асистенти. В нея се провеждат две изпитни сесии.
Тази сграда, сътворена от човешкия ум, труд и сърце, продължава да служи на човека.

 
 
 
Министерство на правосъдието
Висш Съдебен Съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Бургаски апелативен съд
Лекс.бг - Българският правен портал
Национален институт на правосъдието

Районен съд Ямбол

Районен съд Елхово

Районен съд Тополовград
 
Ямболски Окръжен Съд 2006© Всички права запазени