Начало          
Properties
Inormation Състав на съда
Inormation Органиграма
Inormation Ямболски съдебен окръг
Inormation Съдебна палата
Inormation Указател
Inormation Банкова информация
Inormation Контакти
Inormation Списък вещи лица към Окръжен съд Ямбол за 2019 г.
Inormation Списък съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол мандат 2015-2019 г.
Inormation Прессъобщения
Inormation
Information
Inormation Дейност
Inormation Отчетен доклад за дейността на съдилищата от Ямболски съдебен окръг за 2018 г.
Inormation Архив
Inormation Декларации
Inormation Kонкурси и съобщения
Inormation Вътрешни правила
Inormation Профил на купувача
Inormation
Contacts
Inormation Образци на документи
Inormation Обяви за публична продан
Inormation
Contacts
Inormation Насрочени дела
Inormation Постановени съдебни актове
Inormation
 
     
 
 

От 01.06.2013 г., Окръжен съд – гр.Ямбол има следните банкови сметки:

Обслужваща банка:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – АД КЛОН – ЯМБОЛ

BIC: CECBBGSF

 

 
 
     

Име
Банкова сметка /IBAN/
1.
Съдебни такси /транзитна/
BG12 CECB 9790 31E3 5652 00
2.
Сметка наличности
BG82 CECB 9790 31E3 5652 01
3.
Набирателна сметка/вeщи лица, гаранции, свидетели/
BG19 CECB 9790 33E3 5652 00