Начало          
Properties
Inormation Състав на съда
Inormation Органиграма
Inormation Ямболски съдебен окръг
Inormation Съдебна палата
Inormation Указател
Inormation Банкова информация
Inormation Контакти
Inormation Списък вещи лица към Окръжен съд Ямбол за 2019 г.
Inormation Списък съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол мандат 2015-2019 г.
Inormation Прессъобщения
Inormation
Information
Inormation Дейност
Inormation Отчетен доклад за дейността на съдилищата от Ямболски съдебен окръг за 2018 г.
Inormation Архив
Inormation Декларации
Inormation Обяви и конкурси
Inormation Вътрешни правила
Inormation Профил на купувача
Inormation
Contacts
Inormation Образци на документи
Inormation Обяви за публична продан
Inormation
Contacts
Inormation Насрочени дела
Inormation Постановени съдебни актове
Inormation
 
     
 
  Молба за издаване на незаверен препис  
  Молба за издаване на заверен препис  
  Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело  
  Молба за издаване на съдебно удостоверение  
  Молба за издаване на удостоверение по чл.47 от закона за обществените поръчки  
  Молба за издаване на удостоверение за актуално състояние  
  Молба за издаване на удостоверение за актуално състояние, необходимо за пререгистрация по ЗТР  
  Молба за издаване на удостоверение за несъстоятелност  
  Молба за освобождаване от съдебни такси  
  Заявление за достъп до обществена информация  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
 
 
Министерство на правосъдието
Висш Съдебен Съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Бургаски апелативен съд
Лекс.бг - Българският правен портал
Национален институт на правосъдието

Районен съд Ямбол

Районен съд Елхово

Районен съд Тополовград
 
Ямболски Окръжен Съд 2006© Всички права запазени